Navigace

Obsah

ČOI

Poradenská a informační služba ČOI

„Česká obchodní inspekce, inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj informuje občany, že poskytuje bezplatnou poradenskou a informační službu ve Svitavách. Tato služba je dostupná každý první čtvrtek v měsíci v době (9,00 – 13,30 hod.) na adrese Městského úřadu (Živnostenský úřad), T. G. Masaryka 25, Svitavy“.

Spotřebitelé se mohou na pracovníky ČOI obracet s dotazy a mohou podat podání v případě, když prodávající:
• neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje
• nesplní informační povinnosti u prodávaných výrobků (např. materiálové složení textilních výrobků a obuvi)
• nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce
• nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné
• prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že nesplňují požadavky na předepsanou jakost
• používá nekalé obchodní praktiky: například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě, uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, takže spotřebitel např. zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí těchto informací nezakoupil, neuplatní právo, kterého by jinak využil, apod. Klamavou obchodní praktikou je i prodej padělků.
• nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi
• neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace
• nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil
• nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohodl
• neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace.


Mimo poradenské dny ve Svitavách (určené k osobní návštěvě spotřebitelů) lze každý pracovní den využít i stávající poradenské místo ČOI na tel. čísle 495057170 – sídlo inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Balbínova 821, Hradec Králové. 
Poradenská služba je nově také dostupná každé první a třetí pondělí v měsíci v době (7.30 - 12.00 hod., a 12.30 - 16.00 hod.) na adrese Zámecká čp. 21, Pardubice (do roku 2009 sídlo inspektorátu ČOI Pardubice).