Obsah

Symboly

Symbolika  znaku a vlajky obce 

Dominantním prvkem  znaku obce (dř.Nová Bělá, původně královský majetek, po celé období feudalismu příslušenství svojanovského panství) je symbolika patrona obce sv.Floriána, jehož klasické vyobrazení vidíme na starém obecním razítku užívaném ještě v r.1939 (stříbrný heroldský kříž v červeném poli a přilba římského vojáka). Tinktury červená a stříbrná přeneseně reflektují původní královskou držbu.

znak

Znak doplňuje obecní vlajka, která respektuje zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.vlajka