Obsah

Symboly

V červnu 2013 byl slavnostně vysvěcen prapor a znak obce. Vysazen strom babyka u kaple sv. Jana a Pavla na tuto počest a též byla pokřtěna kniha o naší obci.

Kniha o obci

 Kniha o historii obce nese název Lavičné střípky z historie obce a je sepsána spoluprací otce a syna Velešíkových (ISBN 978-80-260-4492-5) . Kniha je k prodeji na obecním úřadě  za cenu 200 Kč.

Kniha

Rozhlasový medailonek o obci

V roce 2010 byl v obci natočen rozhlasový záznam, který najdete na: https://pardubice.rozhlas.cz/lavicne-2832010-6076950#volume

Symbolika  znaku a vlajky obce Lavičné

Dominantním prvkem znaku obce (dř.Nová Bělá, původně královský majetek, po celé období feudalismu příslušenství svojanovského panství) je symbolika patrona obce sv.Floriána, jehož klasické vyobrazení vidíme na starém obecním razítku užívaném ještě v r.1939 (stříbrný heroldský kříž v červeném poli a přilba římského vojáka). Tinktury červená a stříbrná přeneseně reflektují původní královskou držbu.

znak

Znak doplňuje obecní vlajka, která respektuje zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.vlajka

Pohledy obce 

Starší pohledNovější pohled

Upomínkové předměty

Upomínky