Obsah

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR  výslovně umožňuje čerpat z informačních systémů veřejné správy  a  není  třeba  souhlas  subjektu údajů (ani přihlášku). Zpracování těchto údajů je ve veřejném zájmu jako  je pořádání obecních akcí, které slouží k podpoře života obce jako společenství občanů. K tomu patří i tzv. vítání občánků, tak gratulace k významným výročím.

 

 

Pomáháme: 

  • Obec uspořádala v létě 2009 sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi a částka byla předána rodině p.Švece z Tomíkovic.  

Povodně

  • Při sbírce u stromečku v roce 2010 byl vybraný obnos předán ředitelce Kojeneckého a dětského domova ve Svitavách MUDr. Hammerové.

Poděkování

  • Při sbírkách u rozsvícení stromečku v roce 2011 a  2012 byly vybrané peníze poskytnuty rodičům Václava Pospíšila z Hradce nad Svitavou na jeho rehabilitační pobyt v lázních.   

 Poděkování

  • Při sbírce u rozsvícení stromečku v roce 2013 byl vybraný obnos spolu s vybranými penězi při obecních oslavách v červnu 2013 předán rodičům Nely Popelkové z Vendolí  na pořízení kompenzačních pomůcek a její rehabilitaci.
  • Při sbírce u stromečku v roce 2014 byla vybraná částka poslána  manželům Štanclovým z Makova na léčbu pro jejich dvojčata.
  • Při sbírkách u stromečku v roce 20152016 byl vybraný obnos poskytnut manželům Samkovým z Banína na léčbu pro jejich dceru.
  • Při sbírce u rozsvícení stromečku v roce 2017 byla vybraná částka za obec Lavičné zaslána na Adventní koncerty České televize.
  • První adventní neděli 2.12. 2018 se u rozsvícení stromečku ve sbírce vybralo 1823 Kč. Za tyto peníze byly nakoupeny dárky pro onkologicky nemocné děti z FN Brno. Předání zprostředkovala paní Lenka Prokopová, která sbírku zaštítila.

Poděkování