Obsah

Ocenění

ocenění15.5.2012 byla naše obec oceněna plaketou Ministerstva obrany za příkladnou péči a celkovou opravu pietního místa obětem rakousko - italské války v r. 1866. Spolu s naší obcí bylo odměněno dalších 7 obcí našeho kraje.

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek ocenil, že obce přistupují  ke hrobům všech vojáků bez rozdílu s úctou a všem padlým věnují pozornost.   „Chování  k  válečným hrobům vojáků, kteří padli na našem území, daleko od domova,  je výrazem lidství. Nezáleží na tom,  za koho bojovali, ale podstatné je, že jsou důstojně pochováni,“ vyzdvihl hejtman Martínek záslužnou péči o válečné hroby.  

 Podle Milana Bachana z Ministerstva obrany se na válečné hroby nahlíží především jako na symboly, připomínající vojáky nebo civilisty, kteří pozvedli zbraň k boji za svou zemi: „Každý padlý voják byl především člověkem. Doma po sobě zanechal příbuzné a přátele.“ 

ocenění