Obsah

Současnost

Lavičné spádově patří pod město Svitavy  a obyvatelé mají stejně daleko i do Poličky a do Letovic (16 km). 

Cyklistům jedoucím po cyklostezce č. 4201  (Hradec nad Svitavou, Banín, Lavičné, Bělá nad Svitavou, Vítějeves , Bohuňov) slouží k  odpočinku a k  čerpání dalších sil posezení na  návsi s možností občerstvení v Hospodě Na rozcestí.

Obcí protéká Bělský potok, který ústí do řeky Svitavy. V jarních měsících potěší oko i srdce pohled na rybníček v jihozápadní části, kde se v zimě bruslí. Opravené cesty kolem rybníčku často slouží i k jízdě na kolečkových bruslích. K odpočinku slouží  osázené parčíky  s lavičkami.

Zalesněná část katastru vybízí k rekreaci, odpočinku a zejména ke sběru lesních plodů, kterým se zde mimořádně daří. Naše lesy jsou protkány stezkami pro jízdu na koních, kolech a v zimních měsících na běžkách.

 

 

Katastrální výměra:       469 ha

Nadmořská výška         444 m

Počet obyvatel:               118

 

Občanská vybavenost:

  • Obchůdek na obci
  • Hospoda na rozcestí
  • Zastávka autobusu 
  • Knihovna
  • Plynofikace
  • Veřejný vodovod

 

  • Nad Hospodou na rozcestí se nachází  sál ve vlastnictví obce, který je možno si pronajmout. Kapacita sálu je asi 80 lidí.
  • V budově OÚ je možnost pronajmutí zasedací místnosti, jejíž kapacita je asi 30 lidí. Součástí zasedací místnosti je vybavená kuchyňka.

 

Obec je zapojena v systému EKO - KOM, využívá systém separovaného sběru.

Sklo: 

barevné a bílé - sběrné nádoby

Plasty: PET lahve, plasty, nápojový karton - sběrné nádoby
Papír: časopisy, noviny, karton, papírový obalový materál - sběrné nádoby
Směsný komunální odpad:

popelnice  -1x za 14 dní svoz od občanů

Nebezpečný a objemový odpad:

mobilní svozy

Od roku 2018 má obec ve vlastnictví kontejer na tříděný textil, který je obyvateli hojně využíván.

Od 1. 1. 2020 obec zajišťuje sběr použitých jedlých olejů z domácností do speciální popelnice.